GDPR

În prezentul articol prezentăm specificaţiile GDPR potrivit legislaţiei europene.

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului. Ce date personale prelucram pe kit-cutremur.ro?

Datele personale pe care le prelucram sunt cele puse la dispozitie cu consimtamantul dumneavoastra. Datele nu sunt utilizate decat in vederea gestionarii comenzilor. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: IP-ul și browserul utilizat doar sunt interogate, nu sunt prelucrate suplimentar.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului.  Totul se face automat din raţiuni de securitate informatică pentru server.

Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Prin solicitare de comanda vă daţi consimţământul (bifă obligatorie) să accepteţi aceşti termeni.

Dacă postați comentarii pe Site, datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel: nume de utilizator este colectat ca metodă de adresare într-un eventual răspuns. Adresa de email: este colectată și utilizată pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe blog. Este utilizată şi pentru a vă trimite datele de accesare a contului sau pentru recuperarea parolei. În mod dimilar este utilizat şi numărul de telefon: confirmarea comenzii se face prin SMS, cu un cod personal.

Cum prelucram datele personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza informatii despre produsele dorite, pentru o eventuală recuperare a parolei, pentru activarea contului, cu scopul de a te identifica prin intermediul site-ului nostru, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciului de informarea asupra produselor pe care le prezentam.
Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile permanente avem nevoie de informaţii.

Dacă aceptaţi să completaţi orice formular de înregistrare comandă şi contact de pe acest website acceptaţi implicit regulile şi mai ales termenii şi condiţiile de mai jos.

1. Completarea formularului de înscriere presupune implicit că sunteţi de acord cu colectarea datelor doar şi numai pentru expedierea comezii sau pentru a comunica cu scopul stabilirii informaţiilor finale despre comandă.

Ne angajăm să nu folosim aceste date decât pentru expedierea de comenzi sau pentru comunicarea directă cu dv. Acceptaţi să oferiţi informaţii prin acord personal în urma bifei.

2. Acest website nu reţine date personale.

3. Datele furnizate nu vor fi înstrăinate şi sunt utilizate doar/decât pentru a vă expedia comanda sau pentru a va raspunde la mesajele trimise prin formularele noastre de contact.

4. Acceptaţi implicit să primiţi informaţii şi să fiţi contactat pentru precizari il legatura cu comanda.

5. Stocarea datelor
Datele colectate sunt stocate pe acest site şi pe serverul care găzduieşte acest website. Prezentul site nu are capacitatea de a stoca informaţii cu caracter personal altele decât cele ale administratorului şi editorilor de site.

6. Transferul datelor

7. Utilizarea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către terțe persoane sau entități care sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
– onorarea comenzilor, livrarea acestora, gestionarea retururilor, acordarea discount-urilor, bonusurilor etc.;
– facilitării comunicărilor comerciale;
– efectuării operațiunilor financiar-contabile necesare, potrivit dispozițiilor legale;
– realizării de sondaje de satisfacție cu privire la produsele și seviciile kit-cutremur.ro;
– către autorităţile statului în condiţiile prevăzute de lege.

8. Care sunt principalele drepturi în legătură cu datele dvs

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrarea datelor, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
◦ Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, acestea să fi anonimizate (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
◦ persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: kitcutremur@gmail.com

Opţiunea de a bloca orice comunicare şi primire de mesaje vă aparţine TOTAL. Dacă nu doriţi comunicarea şi comunicări vă rugăm să utilizaţi această FUNCŢIE DE BLOCARE.

Alte reguli potrivit GDPR

A) Acceptarea oferirii datelor

Acceptarea pentru oferirea datelor cu caracter personal se face prin BIFĂ OBLIGATORIE. Mai clar, toate persoanele care completează formularul de înregistrare o fac prin ACCCEPTARE. Dacă persoanele nu doresc să accepte acestea nu bifează. Fără această bifă obligatorie datele nu pot fi transmise respectiv primite.

B) Bifa obligatorie

Bifa obligatorie include atât acceptarea prevederilor GDPR (acestea, din acest document) cât şi acceptarea de cookie.

Facebook

Aici>> Formular comanda trusa